Regulamin

Regulamin pobytu na kwaterze agroturystycznej w EKO-ZAGRODZIE „Bocianie Gniazdo”

Art. 1. Turysta zobowiązuje się do przestrzegania porządku obowiązującego na kwaterze i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

Art. 2. Na początku i na końcu okresu wynajmu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń przez właściciela kwatery i turystę. Klient ponosi koszty wynikające ze zniszczenia sprzętu lub jego braku.

Art. 3. Jeżeli liczba turystów wynajmujących kwaterę jest wyższa niż wskazana w skierowaniu właściciel kwatery ma prawo do: odmówienia przyjęcia osób dodatkowych i odstąpienia od umowy z winy turysty. W przypadku zaś mniejszej liczby gości niż to było uzgadniane, właściciel pobiera opłatę za pobyt zgodnie z wcześniejszą umowa, chyba ze nastąpią zmiany w ustaleniach.

Art. 4. Warunki sprzątania ustalane są indywidualnie z kwaterodawcą w dniu przyjazdu. Na terenie kwatery oraz całej posesji obowiązuję sprzątanie po sobie we własnym zakresie oraz zachowanie ogólnego porządku przez każdego z gości przebywających na wypoczynku.

Art. 5. Turysta nie może bez zgody właściciela kwatery przyjmować na nocleg w wynajmowanych pomieszczeniach dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości.

Art. 6. Właściciel kwatery zobowiązany jest udostępnić turyście pomieszczenia i sprzęt wchodzący w skład wynajętej kwatery a jej stan higieniczno-sanitarny nie może budzić zastrzeżeń. Kod dla użytkowników WI-FI ZTE 46F2CE: 11259833

Art. 7. Kwaterodawca wskazuje klientowi miejsce postoju samochodu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

Art. 8. Trzymanie zwierząt domowych na kwaterze, bez wcześniejszego ustalenia nie jest dopuszczalne. Gości przebywających na wypoczynku obowiązuję segregacja śmieci.

Art. 9. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.30 a kończy się o godz. 10.00 . W godzinach od 22 .00 do 6.30 w pokojach obowiązuję bezwzględna cisza nocna. Również w miejscach wydzielonych dla późnych godzin wypoczynkowych trzeba zachować umiar!

Art. 10. Właściciel kwatery ma prawo do wejścia do pokoju gości pod ich nieobecność w razie konieczności wywołanej potrzeba techniczna lub bezpieczeństwa.

Art. 11. W kwaterze jest wydzielone miejsce na prasowanie , jest tez możliwość użycia pralki oraz odkurzacza za wcześniejszym uzgodnieniem. Dla zachowania ogólnie obowiązujących wymogów przeciwpożarowych zabrania się używania w pokojach nieprzewidzianych sprzętów elektrycznych.

Art. 12. Wszelkie informacje potrzebne na użytek gości EKO-ZAGRODY (cennik usług, zaświadczenia z urzędów, ubezpieczenie OC, i t. p.) dostępne do ogólnego wglądu na sali kominkowej lub do uzyskania telefonicznie bezpośrednio u właścicieli obiektu.

Życzymy przyjemnego pobytu.

Oprac. Marija Tyminska, tel. 516 142 858, www.baniawinulcu.pl 11-730 Mikolajki, Inulec 3